Crowdfunding actie gedupeerde Covid-19

Crowdfunding actie. gedupeerde Covid-19, is en wordt beschikbaar voor Covid-19 die personen en/of ondernemingen die niet aan de maatregelen van het kabinet gevolg hebben gegeven. Waardoor zij gerechtelijke procedures moeten volgen en/of boetes moeten betalen welke daar uit voortvloeien.

Het is dus GEEN vervanger van de ondersteuningsmaatregelen die door kabinet worden gegeven. Wanneer wij als groep hen ondersteunen zal de machtspolitiek van het establishment gebroken worden, omdat het risico om privé een hoge boete te moeten betalen door dit ondersteuningsfonds vergoed wordt. Als wij tenminste met zijn alle bereid zijn een kleine bijdrage te storten op het crowdfunding platform ten name van Recht op Vrijheid.

Wij roepen iedereen op om naar draagkracht een bijdrage te leveren.

Het fonds zal blijven uitkeren aan Covid-19 gedupeerde, zolang er financiële middelen vanuit crowdfunding beschikbaar zijn. Als onze maatschappij zichzelf heeft bevrijdt van deze Covid-19 dwangmaatregelen, zullen de financiële middelen c.q. de tegoeden beschikbaar worden gesteld aan individuele bijstand in de sociale advocatuur. Wij hopen dan ook dat donateurs langdurig aan ons verbonden blijven, zodat wij rechtmatig gedupeerde langdurig tot steun kunnen zijn.