Plan van aanpak …

Wanneer de Recht op Vrijheid (R0V) crowdfunding succesvol is, zal RoV contact zoeken met verschillende juridische organisatie, met het verzoek hun diensten tegen een gereduceerd tarief aan ons beschikbaar te stellen. Per provincie willen wij graag een juridisch vertegenwoordiger aanstellen. De acties zullen landelijk gecoördineerd worden en provinciaal juridische ondersteuning aan gedupeerde personen en bedrijven bieden.

Het is dus GEEN vervanger van de ondersteuningsmaatregelen die door kabinet worden gegeven.

De personen en bedrijven die opgelegde Covid-19 maatregelen naast zich neer leggen, doen dit op eigen initiatief en verantwoordelijkheid, bij RoV kunnen ze wel juridische ondersteuning aanvragen. Zolang mensen en bedrijven de RoV crowdfunding blijven ondersteunen zal RoV de financiële gevolgen van rechtsgang en boetes, na positieve beoordeling door RoV van personen en bedrijven, overnemen.

Grote ondernemingen zijn van juridische en/of financiële bijstand uitgesloten, wel worden zij van harte uitgenodigd om ruimhartig bij te dragen aan de crowdfunding, zodat de kleinere ondernemingen een kans hebben dit desastreuze Covid-19 beleid van ons kabinet te overleven.

Als disclaimer melden wij nadrukkelijk dat elke bijstand en/of vergoeding afhankelijk is van de bereidheid van mensen en bedrijven om bij te dragen aan de Crowdfunding actie van RoV.